image advertisement


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 1 541
  • Tất cả: 101050
Cơ cấu tổ chức hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Các tổ chức chính trị xã hội xã Mỹ Thuận
Lượt xem: 1146

Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định có vị trí địa lý ở phía Tây Bắc huyện Mỹ Lộc

Phía Bắc giáp xã Vũ bản, an Nội huyện Bình Lục , tỉnh Hà Nam

Phía Nam giáp xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản

Phía Đông giáp xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc

Phía Tây giáp xã Trung  Lương, huyện Bình Lục

Xã có tổng diện tích hành chính 864,65 ha. Số nhân khẩu thường trú tại xã là 7540 người phân bổ ở 12 khu dân cư. Xã Mỹ Thuận vốn có bề dầy truyền thống cách mạng, phát  huy truyền thống yêu nước của quê hương ngày 17/8/1945 lực lượng trung kiên ở xã do các  đồng chí Đảng viên  và Đoàn thanh  niên cứu quốc làm nòng cốt lãnh đạo lực lượng cánh mạng nhân dân ở địa phương  thành lập “ ủy ban dân tộc giải phóng xã”. Song song với việc xây dựng và  củng cố chính quyền, mặt trận việt minh và các đoàn thể cách mạng  cũng được nhanh chóng thành lập. Ngày 17/8/1945 công khai mở rộng đoàn thanh niên cứu quốc, ngày 19/8/1945 lập hội phụ nữ cứu quốc, ngày 25/8/1945 lập hội thiếu niên cứu quốc, ngày 27/8/1945 mặt trận việt minh được thành lập. Ngày 15/10/1945  chi bộ đầu tiên ở xã Mỹ Thuận được thành lập gồm 12 đảng viên. Từ đó dưới sự lãnh đạo của chi bộ sau này là Đảng bộ , sự quản lý điều hành của chính quyền xã, công tác tuyên truyền vận động cuả mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã  các tầng lớp nhân dân xã Mỹ Thuận đã  tích cực đẩy mạnh tăng  gia sản xuất từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội  đóng góp sức người sức của góp phần cùng cả nước hoàn thành sứ mệnh cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam XHCN nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã Mỹ Thuận có 332 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ trong đó có 11 chi bộ thôn xóm, 3 chi bộ nhà trường. Những năm qua Đảng bộ, Đảng ủy, các chi bộ, chi ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị ở điạ phương liên tục nhiều năm 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. HĐND xã luôn thực hiện tốt hai chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương quyết định phát triển kinh tế xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND ở điạ phương. UBND xã thực hiện tốt hai chức năng là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đồng thời là cơ quan chấp hành của HĐNG xã, quản lý điều hành việc phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng quân sự địa phương. Nhiều năm liền chính quyền xã đạt danh hiệu chính quyền trong sạch vững mạnh. UBMTTQ việt nam xã luôn thể hiện vai trò tập hợp các tổ chức thành viên thống nhất phối hợp hành động tuyên  truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đẩy mạnh các tổ chức cựu chiến binh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội phụ nữ xã, hội nông dân xã, công đoàn xã đều phát huy tôt vai trò chức năng nhiệm vụ vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.Các tổ chức chính trị xã hội ở xã nhiều năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Hệ  thống tổ chức Đảng, chính quyền , các tổ chức chính trị xã hội xã Mỹ Thuận luôn phát huy tốt vai trò  lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng trên các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chính quyền xã phát huy tốt vai trò quản lý điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội , an ninh quốc phòng quân sự địa phương. Các tổ chức chính trị xã hội phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch  vững mạnh , hưởng ứng các nhiệm vụ chính trị ở địa phương quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới trong năm 2017./.

 

                                                                     T/M ĐẢNG ỦY

                                                                               BÍ THƯ

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ THUẬN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythuan.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang