image advertisement


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 283
  • Trong tuần: 1 477
  • Tất cả: 100986
Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể
Lượt xem: 425

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

+Đồng chí: VŨ HỒNG THẮNG

-Năm sinh: 18/10/ 1979

-Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy

                 -Chủ tịch UB MTTQ xã

-Trình độ chuyên môn: Đại học

-Trình độ lý luận: Trung Cấp

-Số điện thoại:0378096636

+Đồng chí: PHẠM VĂN ĐÔNG

-Năm sinh: 09/05/1965

-Chức vụ: Phó chủ tịch UB MTTQ xã

-Trình độ chuyên môn: Không

-Trình độ lý luận: Không

 -Số điện thoại: 0973943368

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Tin khác
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ THUẬN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythuan.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang