image advertisement


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 1 557
  • Tất cả: 101066
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
107kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
5 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
6 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
7 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
8 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
9 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
10 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
11 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
12 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
13 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
14 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
15 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
16 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
17 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
18 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
19 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
20 DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ VĂN HÓA - XÃ HỘIUBND XÃ MỸ THUẬN
123456
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ THUẬN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythuan.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang